top of page

ONPROJEKT

ON_01FFF.png

N Á V R H Y

V I Z U A L I Z A C E

S T A V E B N Í   P O V O L E N Í  

P A S  P O R T Y 

019.jpg

studie

Vytvoření 3D studie rodinného domu,

exteriéru  interiéru

včetně dispozice

vizualizace

Tvorba fotorealistických vizualizací exteriéru a interiéru budov dle vašich požadavků

stavební povolení

Vypracování projektu na stavební povolení nebo ohlášení v rozsahu dle vyhlášky 499/2006 Sb.,

pasporty

Zaměření stávajících staveb včetně vytvoření 

dokumentace pro následnou legalizaci stavby 

bottom of page