top of page

Stavební úpravy
Půdní vestavba

  • Zaměření stávajícího stavu

  • Studie stavebních úprav bytu 1.NP

  • Studie půdní vestavby bytu 2.NP

  • 3D Vizualizace 

  • Projektová dokumentace 

       stávající / nový stav

-   Projektová dokumentace   - 

byla řešena v rozsahu nezbytném pro vydání stavebního povolení

bottom of page