top of page
IMG_20230702_154935032_PORTRAIT_F

STAVEBNÍ POVOLENÍ
Projektová dokumentace

Projektovou dokumentaci zpracovávám v jednostupňovém rozsahu dle vyhlášky o dokumentaci staveb č.499/2006 Sb.

co mohu zajistit :

1. Výkresová dokumentace objektu + profese ( ZTI. Elektroinstalace, Vytápění )

2. PENB - Průkaz energetické náročnosti budovy

3. PBŘS - Požárně bezpečnostní řešení stavby

4. Souhlasy majitelů sousedních parcel se stavbou ( zrychlení stavebního řízení )

5. Vyjádření příslušných orgánů ( Hygiena, Policie ČR, souhlas správců inženýrských sítí, příslušné stavební odbory )

6. Radonový posudek

7. Projekt ČOV

8. Vynětí ze ZPF ( zemědělský půdní fond )

 

 

Celý vyjadřovací proces trvá 1-2.měsíce, pokud nejsou žádné komplikace.

Správní poplatek 1000kč za podání projektové dokumentace na stavební úřad. 

    ( v případě stavebního ohlášení. V případě stavebního povolení je poplatek 5-6.tis )

cena projektové dokumentace ( stavební část + ZTI, Ele., Vyt. ) - od 39.tis

bottom of page