top of page

1. Jaká je vaše PŘEDSTAVA?

Základní požadavky a představy o bydlení zjišťuji při nezávazné osobní schůzce,

kde je upřesněn způsob a rozsah případné další spolupráce.

!!!  Před započetím všech prací je potřeba ověřit,

zda je vybraný pozemek zastavitelný z hlediska podmínek územního plánování  !!!

( pokud území není určené k zastavění, nejprve je třeba vyřešit změnu územního plánu )

cenová nabídka_030.jpg

2. CENOVÁ nabídka

Na základě osobní schůzky

a požadavků investora, 

je zpracována cenová nabídka

následně zaslána investorovi.

V okamžiku schválení můžou

začít projekční práce.

3. DISPOZICE

Dalším krokem, je samotný návrh dispozice

Ten začíná rychlou skicou, kde se určí počet místností a plocha, počet podlaží, orientace

a umístění domku na pozemku vzhledem k světovým stranám.

 

Vytvoří se 2d studie v digitální formě 

a výsledek se předá k odsouhlasení.

4. GRAFICKÝ návrh domku

Čtvrtým krokem je navržení vzhledu

tak, aby odpovídal vašim představám.

Proto vždy vytvořím přesný 3D model,

kde se jasně určí vzhled, základní

členění, celkové proporce.

5. VIZUALIZACE

Po odsouhlasení 3d návrhu přichází na řadu fotorealistická vizualizace, kde se jasně určí barvy, materiály omítky případně obkladů, a provede se zasazení do terénu.

( nemusí být zpracována )

pohled_10.jpg
IMG_20230702_154935032_PORTRAIT_F.jpg

6. PROJEKTOVÁ 
dokumentace

V okamžiku kdy je návrh odsouhlasen, začíná rozkreslování projektové dokumentace. Lhůta na zpracování je 60.dní. Následně jsou rozeslány žádosti o vyjádření příslušným orgánům a správcům sítí - cca dalších 30.dní. 

Kompletní projekt včetně průkazu energetické náročnosti PENB, požární zprávy PBŘ a dalších dílčích součástí, může být podán na stavební úřad

STAVEBNÍ POVOLENÍ_04.jpg

7. Stavební povolení

Stavebního povolení je v okamžiku vydání a doručení, předáno investorovi společně s jedním ověřeným paré projektové dokumentace.

stavební práce můžou žačít . . . . .

IMG_2102_F.jpg
bottom of page