top of page

  Rekonstrukce vesnické        Usedlosti ( Kovárna )

  • Zaměření původního stavu

  • Návrh a vzhled rekonstrukce

  • 3D Vizualizace

  • Projektová dokumentace stávajícího stavu

  • Projektová dokumentace 

       nového stavu

  • Vyřízení stavebního povolení

-   Projektová dokumentace   - 

byla řešena v rozsahu nezbytném pro vydání stavebního povolení

bottom of page