top of page

PASPORTY

Zjednodušená projektová dokumentace

Co mohu zajistit :

1. Výkresovou dokumentaci stávajícího stavu objektu

( Na základě zaměření objektu vypracuji projektovou dokumentaci )

2. Geometrické zaměření ( od geodeta ) - cca.6tis

3. Podání na stavebním úřadě - správní poplatek 750-1000kč

( 1-2.měsíce trvá vydání souhlasného stanoviska )

4. Zaevidování stavby do katastru nemovitostí

5. PENB - Průkaz energetické náročnosti budovy

Jakým způsobem probíhá spolupráce :

01

Prohlídka objektu

Osobní schůzka u řešeného objektu, zjištění požadavků objednatele a rozsah prací 

02

Cenová nabídka

Vypracování cenové nabídky a zaslání objednateli

03

Vypracování pasportu

Po odsouhlasení cen.nabídky je možné začít s vypracováním pasportu.

04

Předání pasportu

Hotový a vytisknutý pasport je předán objednateli.

05

Podání na Stavební úřad

Vypracovaný pasport je podán na stavební úřad. ( Vydání souhlaseného stanoviska )

06

Zapsání do katastru nemovitostí

Po vydání souhlasného stanoviska je možné stavbu zapsat do katastru nemovitostí

IMG_20230702_154935032_PORTRAIT_F_edited

    Kdy je potřeba pasport ?

 

  • Když vlastníte starou budovu ( rodinný dům, bytový dům, chatu, chalupu, ...), ke které není dostupná žádná projektová dokumentace

  • Při rekonstrukci, provádění přístaveb, nástaveb, půdních vestaveb

  • Při prodeji nemovitosti.

  • Jako podklad pro zpracování průkazu energetické náročnosti budovy

  • Pasport stavby může posloužit jako nástroj pro odstranění nesrovnalostí v katastru nemovitostí při probíhajících revizích katastrálních map.

Mám povinnost uchovávat  Dokumentaci stavby?

Stavební zákon č. 183/2006 Sb. v § 125 odst. 1, ukládá, že pokud dokumentace stavby nebyla pořízena či se nedochovala, je vlastník nemovitostí povinen pořídit dokumentaci skutečného provedení stavby, kterou mimo jiné při prodeji nemovitosti odevzdá dosavadní vlastník novému vlastníkovi. Pokud není nezbytná úplná dokumentace skutečného provedení stavby, uloží úřad pouze pořízení zjednodušené dokumentace, tedy pasportu stavby

Ukázka zpracovaných pasportů

Níže je možné nahlédnout v jakém rozsahu a kvalitě pasport vypracuji. 

Pasport verandy a Garáže, 

( vyřízení na stavebním úřadě )

( + zápis do katastru )

Pasport Rodinného domu, 

stodoly a přístřešku pro zvířata

( vyřízení na stavebním úřadě )

Pasport Rodinného domu, 

( vyřízení na stavebním úřadě )

( + zápis do katastru )

Pasport Rodinného domu, 

stodoly a garáže

( tisk + kompletace )

2x Pasport Rodinného domu, stodoly 

( vyřízení na stavebním úřadě )

( + zápis do katastru )

bottom of page