top of page

Stavební úpravy
Hotel Slávie

  • Zaměření stávajícího stavu

  • Studie stavebních úprav 1.NP

  • Studie fasády

  • Návrh revitalizace  nádvoří

  • 3D Vizualizace nádvoří

  • Projektová dokumentace 

       stávající stav / Nový stav

  • Vyřízení stavebního povolení

připravuje se . . .

bottom of page