top of page

Stavební úpravy
Prodejny COOP

  • Zaměření stávajícího stávu

  • Architektonická studie 

  • 3D Vizualizace

  • Projektová dokumentace

  • Stavební povolení

Záměrem akce byly stavební úpravy vnitřní dispozice a její rozdělení na dvě samostatné části s vlastním vstupem - zázemí prodejny COOP a nové skladovací prostory. Stávající vstup prodejny byl přemístěn do krajové části a doplněné o bezbariérový přístup. Součástí rekonstrukce bylo i zateplení obvodového pláště.

Projektová dokumentace  /  Stávající stav

projektová dokumentace bylo zpracována v rozsahu nutném pro stavební povolení.

Projektová dokumentace  /  Nový stav

projektová dokumentace bylo zpracována v rozsahu nutném pro stavební povolení.

bottom of page