top of page

Rekonstrukce podkroví
Vesnického domku

  • Zaměření stávajícího stávu

  • Architektonická studie 

  • 3D Vizualizace

  • Projektová dokumentace

  • Stavební povolení

Záměrem byla celková rekonstrukce již nevyhovujících obytných prostor v podkroví. Hlavním součástí bylo zvýšení stávající nadezdívky a nová konstrukce krovu s vikýřem podél celé západní části střechy. Dále samostatný vstup do nově zbudovaného zádveří ve 2.NP.

Projektová dokumentace  /  Stávající stav

projektová dokumentace bylo zpracována v rozsahu nutném pro stavební povolení.

Projektová dokumentace  /  Nový stav

projektová dokumentace bylo zpracována v rozsahu nutném pro stavební povolení.

bottom of page